INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA společnosti JATAS,

ve spolupráci s firmou OBIS Praha naše společnost jako výhradní distributor nabízí a poskytuje účinný nástroj pro spravování, řízení a plánování chodu většiny důležitých odborů městských a krajských úřadů. Nabízený systém obsahuje celou řadu integrovaných modulů, které umožňují vedení potřebných agend samosprávy a státní správy.

Jedná se o otevřený modulární systém složený z jednotlivých aplikačních modulů architektury klient/server. Přístup pomocí Internetového prohlížeče je umožněn například pro prohlížení uživatelských dat. Jako databázového serveru může být použito například MS SQL Server nebo ORACLE DB. Kvalita řešení se opírá o operační systémy renomovaných dodavatelů hardware ( UNIX/Linux, platforma Intel).

V aplikaci je možné například plnotextové (fulltext) prohledávání a vyhledávání dokumentů. Veškeré moduly také umožňují práci v prostředí MS Office s možností využití dat pro snadné přiřazení konkrétní grafické podoby např. e-mail, PDF, Word, Excel, Web. Uživatel může vkládat přílohy či ukládat sestavy. Import a export dat je možný přes standardní rozhraní pro další využití dat, jako například pro zveřejnění informací (veřejné zakázky) na informačním serveru.

Celý systém je vyvíjen a koncipován v souladu se standardy jednotlivých aplikací tak, jak jsou stanoveny platnou legislativou ČR a Úřadem pro veřejné a informační systémy. Ovládání veškerých aplikací je standardizované a plně kompatibilní s ovládáním OS Windows.
Pro budoucí uživatele a správce je zajištěno proškolení v rozsahu nezbytném pro práci s aplikací.
Podrobné informace o systému jsou na WWW.


Hlavním zaměřením společnosti JATAS,

je poskytování služeb v oblasti vývoje softwaru a dohávky hardwaru.

V praxi se často setkáváme s případy, kdy je potřeba vyvinout informační systém přesně podle požadavků zákazníka, ale také kdy jsou požadavky možné uspokojit dodávku modulového řešení.

Nabízená a dodávaná řešení zabezpečujeme zkušenými pracovníky z řad konzultantů, analytiků a projektových týmů. V rámci nabízeného řešení využíváme problematiky kterou jsme již někdy v minulosti řešili. Součástí dodávky pro zákazníka jsou semináře k požadovanému řešení a nezbytné proškolení uživatelů k dodávanému systému.

Dodávané informační systémy musí zajišťovat maximální dostupnost, pružnost a spolehlivost. K dosažení tohoto cíle nabízíme Outsourcingové služby, které poskytují efektivní, bezproblémový a plynulý chod systému zákazníka a šetří vynaložené investice . Správa serverového a síťového prostředí a správa softwaru je zpravidla prováděna v dohodnutých intervalech po předem určenou dobu dle potřeb zákazníka, včetně režimu 24x7.

Nabízené služby a řešení poskytujeme například webovými aplikacemi v prostředí Microsoft, Microsoft .NET Framework, Linux a UNIX na Client/server a vícevrstvé architektuře s podporou MS BizTalk, Apache, Oracle iAS, BEA. Pro datový sklad využíváme relační databáze MS SQL Server, My SQL, Oracle, Informix, DB. Pracovníci společnosti JATAS mají bohatou zkušenost z uskutečněných projektů a ovládají programovací jazyky Java, C++, C#, VB.net, PL/SQL, ... . V případě potřeby jsme schopni se zapojit do projektů zákazníka a převzít jeho úkoly.

Řešení a produkty nabízíme pro organizace státní správy a samosprávy, banky, firmy poskytující finanční služby, pojišťovny, telekomunikační firmy a střední a malé společnosti. Jde o dodávky uceleného řešení pro podporu procesů konsolidace dat, řízení datové kvality, manažerské informační systémy, systémová integrace včetně integrace CRM a komplexní řešení Data Warehousing.


Pokud se rozhodnete pro společnost JATAS,

jako svého partnera, očekávejte profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků, využití nejmodernějších technologií a především čas pro zkvalitnění svého "core business".